Thanh toán khi nhận hàng

Thanh toán khi nhận hàng
23/11/2016 09:27 - Lượt xem: 0

*Lưu ý khi đặt đơn hàng thanh toán khi nhận hàng:

Thanh toán khi nhận hàng (COD) là một phương thức thanh toán mà người mua sẽ trả tiền khi hàng hóa được chuyển đến cho người mua.